Skip to Content

Andmekaitseavaldus

Üldine

Henkel Balti OÜ, edaspidi nimetatud Henkel, austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi teostada.
 
Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: Henkel Balti OÜ

Vastutava üksuse aadress: Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et kasutajatele veebisaidi kasutamist võimaldada. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud. Henkel salvestab ja töötleb andmeid konkreetselt järgmistel eesmärkidel.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt. See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

Küpsised, pikslid, sõrmejäljed

Veebi jälgimine

Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analyticsit, Google Inc. (edaspidi „Google“) pakutavat veebi analüüsimise teenust. Selleks on teie arvutisse installitud küpsis. Google edastab teabe, mille küpsis genereerib teie veebisaidi kasutuse kohta (sh teie IP-aadress), Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele, kus see salvestatakse.

Oleme aktiveerinud IP anonüümseks muutmise võimaluse, mis tähendab, et Google kärbib / muudab anonüümseks Euroopa Liidu liikmesriigi ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teiste osaliste IP-aadresside viimase okteti. Täielik IP-aadress saadetakse Google'i USAs asuvatesse serveritesse ja seda lühendatakse ainult erijuhtudel.

Google kasutab veebisaidi pakkuja nimel seda teavet selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i kasutuses olevate andmetega.

Vastuväide andmete kogumisele:


lisaks brauseri sätete muutmisele saate andmete kogumist ja kasutamist Google'i poolt ennetada, kui laadite alla ja installite brauseri lisandmooduli, mis on saadaval internetiaadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google DoubleClick

Kasutame veebisaidil Google'i funktsiooni DoubleClick, et hinnata veebisaidi kasutust ning võimaldada meil, Google'il ja teistel DoubleClickiga koostööd tegevatel reklaamiandjatel teile kasutajakohaseid reklaampakkumisi teha. Selleks on teie arvutisse installitud küpsis. Kõnealune küpsis kogub teavet teie brauseris kuvatavate reklaampakkumiste kohta ja selle kohta, millistele reklaamidele te klikkate. Küpsise genereeritud teave teie veebisaidi kasutuse kohta edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google'i serverisse, kus see salvestatakse. Kogutud teabe põhjal kuvatakse teie brauseris teie huvidest lähtuvaid reklaame.

Adobe Analytics:

Eeldusel, et olete andnud oma nõusoleku, kasutab käesolev veebisait Adobe Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Iirimaa) (Adobe"). Selleks paigaldatakse teie seadmesse küpsis. See küpsis kogub selliseid andmeid nagu brauseri ja seadme andmed, teie IP-aadress, külastatud veebilehed ning serveripäringu kuupäev ja kellaaeg, et hinnata teie veebilehe kasutamist, koostada veebilehe operaatoritele aruandeid veebilehe tegevuse kohta ning pakkuda veebilehe pakkujale muid veebilehe tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Adobe (vastutava töötlejana) võib kasutada teie andmeid mis tahes eesmärkidel, näiteks profiilide koostamiseks ja teie andmete sidumiseks teiste teie kohta kogutud andmetega (nt teie Adobe'i konto kaudu).

Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse Adobe'ile ja seda töödeldakse Ühendkuningriigis asuvatel serveritel. Sellise andmete edastamise puhul kolmandatele riikidele tagatakse piisav andmekaitse tase standardsete lepingutingimustega, art. 46 GDPR, kuni Euroopa Komisjon teeb otsuse andmekaitse piisavuse kohta (GDPR artikkel 45).

Oleme aktiveerinud IP-aadressi anonümiseerimise, mis tähendab, et IP-aadressi viimane oktett (viimane osa) on kohe peidetud, kui Adobe kogub IP-aadressi. See anonümiseerimine toimub enne IP-aadressi töötlemist. Statistilise analüüsi jaoks on saadaval ainult ligikaudne asukoht. Pärast geograafilist otsingut on IP-aadressid kõikjal Analyticsis hägustatud - need asendatakse sõnadega :: X.X.X.X.X.

Lubades küpsiste kasutamist Henkeli veebilehel, nõustute eespool nimetatud andmete kasutamisega ja eelnevalt kirjeldatud töötlemisega Adobe poolt.

Lisateavet Adobe'i teenuste privaatsuse kohta leiate siit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Vastuväide andmete kogumisele:

""Küpsised"", ""Küpsiste seaded"", saate igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidil ""Küpsised"". Kui te nõustute küpsiste kasutamisega üldiselt, kuid teile ei meeldi Adobe Analyticsi küpsiste kasutamine, võite järgida seda linki (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) ja deaktiveerida Adobe Analyticsi andmete (küpsised ja IP-aadress) kogumise ja kasutamise."

Vastuväide andmete kogumisele:

lisaks brauseri sätete muutmisele võite DoubleClicki küpsise brauseri lisandmooduli abil püsivalt desaktiveerida. Lisandmoodul säilitab selle brauseri desaktiveerimise sätted ka siis, kui te kõik küpsised kustutate. Püsivaks desaktiveerimiseks vajaliku brauseri lisandmooduli saate aadressilt https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Te võite igal ajal teostada õigust saada oma andmetele juurdepääs. Lisaks võite teostada järgmisi õigusi, tingimusel et vastavad tingimused on täidetud.

  • Õigus parandamisele
  • Õigus kustutamisele
  • Õigus töötlemise piiramisele
  • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
  • Õigus andmete ülekantavusele (seisuga 25. mai 2018)

Õigus vastuväite esitamisele


Kui teie isikuandmeid töödeldakse Henkeli õigustatud huvi alusel, siis on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele, lähtudes teie konkreetsest olukorrast. Henkel lõpetab teie isikuandmete töötlemise, kui Henkel ei suuda tõestada, et tal on olemas nende andmete töötlemiseks mõjuvad põhjused, mida tuleb kaitsta ja mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on teostada või kaitsta seaduslikke nõudeid.

Sellisel juhul või kui teil on uid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri meie andmekaitseametnikule: Data Protection / Legal Office, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com).